A A A
SmodBIP

System jakości

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/ IEC 17020:2012.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:


• Politykę Jakości,
• Księgę Jakości,
• 11 Procedur Ogólnych,
• 5 Instrukcji,
• Procedury Techniczne.


Wszyscy pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, znają Politykę Jakości oraz stosują powyższe dokumenty.
Za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w PSSE w Pleszewie odpowiada Główny Specjalista do Spraw Systemu Zarządzania mgr Katarzyna Śmigielska
e-mail: system.jakosci@psse-pleszew.plOpublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 588