A A A
SmodBIP

KONTAKT

• Sekcja Epidemiologii
Kierownika sekcji – mgr Gizela Szarpak

e-mail: epidemiologia@psse-pleszew.pl

• Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Sekcji - mgr Katarzyna Śmigielska

e-mail: higiena.komunalna@psse-pleszew.pl

• Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Kierownik Sekcji – mgr inż. Anna Basińska – Giza

e-mail: higiena.zywnosci@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
mgr Ewa Czajczyńska

e-mail: higiena.pracy@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aleksandra Depczyńska

e-mail: higiena.dzieci@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Arletta Cierzniak
mgr Michał Heronimczak

e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Małgorzata Jóźwiak

e-mail:oswiata.pleszew@onet.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
Ewa Nowak

e-mail: statystyka@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
Aleksandra Sobczak

e-mail: kadry@psse-pleszew.pl


• Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
mgr Katarzyna Śmigielska

e-mail: system.jakosci@psse-plesze.pl


• Stanowisko Pracy do Spraw do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr Ewa Czajczyńska

e-mail : psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Gizela Szarpak

e-mail: psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Michał Heronimczak

e-mail:psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
mgr Michał Heronimczak

e-mail: iodo@psse-pleszew.pl

• Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
Maria Grzesiak

e-mail: administracja@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
Danuta Rybka

e-mail: ksiegowosc@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
mgr Ewa Maria Janowska

e-mail: psse.pleszew@pis.gov.plOpublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 16.10.2020
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 195