A A A
SmodBIP

Organizacja

Organizację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, w tym zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego.


W skład Powiatowej Stacji wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny OEA;

2) Oddział Nadzoru ON, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Epidemiologii - ON-E,

b) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia - ON-HŻ,

c) Sekcja Higieny Komunalnej - ON-HK,

d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy - ON-HP,

e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży - ON-HD,

f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego- ON-NS;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej - BP;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń - KS;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - OC;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki - OS;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - OZ;

8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK;

9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości - SJ;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego - RP;

11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - IN;

12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych - IOD;

13) Stanowisko Pracy Archiwisty - A.

Schemat organizacyjny PSSE w Pleszewie – pobierzOpublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 31.08.2020
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 719