A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2019 roku

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2019 roku

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Zakres kontroli problemowej:
1.Program profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych pt. „Czyste powietrze wokół nas” oraz program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz
23.04.2019r.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wlkp.
ul. Ogrodowa 3a
63-300 Pleszew
Zakresy kontroli:
1.Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół kontroli - pobierz
17.06.2019r.
24.06.2019r.-
28.06.2019r.Opublikował: Michał Stempniewicz
Publikacja dnia: 23.07.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 24.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 167