A A A
SmodBIP

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018, poz. 412)

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.
Wnioski elektroniczne należy kierować na następujący adres poczty internetowej:


psse.pleszew@pis.gov.plOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 16.05.2019
Dokument oglądany razy: 816