A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

KONTAKT

• Sekcja Epidemiologii
Kierownika sekcji – mgr Gizela Szarpak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: epidemiologia@psse-pleszew.pl

• Sekcja Higieny Komunalnej
Kierownik Sekcji - mgr Katarzyna Śmigielska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: higiena.komunalna@psse-pleszew.pl

• Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Kierownik Sekcji – mgr inż. Anna Basińska – Giza
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: higiena.zywnosci@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy
mgr Ewa Czajczyńska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: higiena.pracy@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Aleksandra Depczyńska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: higiena.dzieci@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Arletta Cierzniak
mgr Michał Heronimczak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Małgorzata Jóźwiak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail:oswiata.pleszew@onet.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki
Ewa Nowak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: statystyka@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń
Aleksandra Sobczak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: kadry@psse-pleszew.pl


• Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości
mgr Katarzyna Śmigielska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: system.jakosci@psse-plesze.pl


• Stanowisko Pracy do Spraw do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

mgr Ewa Czajczyńska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail : psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Gizela Szarpak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Michał Heronimczak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail:psse.pleszew@pis.gov.pl

• Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych
mgr Michał Heronimczak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: iodo@psse-pleszew.pl

• Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
Maria Grzesiak
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: administracja@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
Danuta Rybka
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: ksiegowosc@psse-pleszew.pl

• Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
mgr Ewa Maria Janowska
tel./fax: 62 508 13 30
e-mail: psse.pleszew@pis.gov.plOpublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 30.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 830