A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2017 roku

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2017 roku

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Zakres kontroli kompleksowej :
1. sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.
2. realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji przez WPWIS w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej - pobierz
22 – 23.05.2017r.
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Zakres kontroli problemowej:
1.Rozliczenia z ZUS w 2016r. oraz w I kw.2017r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz
05.06.2017r.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 04.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 477