A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2016 roku

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2016 roku

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Zakres kontroli:
1.Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Pleszewie w zakresie realizacji programu edukacyjnego „ Trzymaj formę!” oraz Projektu KIK/68 „ Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz skan.
14.03.2016r.
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Zakres kontroli :
1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym pobierania opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz skan.
16.03.2016r.
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Higieny Pracy
Zakres kontroli:
1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji .
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz skan.
13.05.2016r.
4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Epidemiologii
Zakres kontroli:
1.Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE w Pleszewie za okres 01.01.2014r. – 30.06.2016r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej - pobierz skan.
30.06.2016r.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 387