A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2015 roku

Kontrole zewnętrzne PSSE w Pleszewie w 2015 roku

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu
Oddział Higieny Komunalnej
Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności sekcji higieny komunalnej PSSE w Pleszewie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej- pobierz skan.
29.05.2015r.
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Inspektor ds. Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych
Prowadzenie działań z zakresu Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej- pobierz skan.
18.06.2015r.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 276