A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne w PSSE w Pleszewie w 2014r.

L.p. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział ZUS Ostrów Wielkopolski
1.Prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązania jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

03.02-

12.02.2014r.

2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz Projekt „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”. –
pobierz skan
25.04.2014r.
3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapisy, metody i procedury poboru próbek żywności i przedmiotów użytku realizowane wg rocznego poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności. Zapisy dotyczące urzędowej kontroli żywności ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad wdrożonym przed przedsiębiorców zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej/Produkcyjnej oraz systemem HACCP. Wyposażenie. Postępowanie z próbkami kwestionowanymi.- pobierz skan 29.05.2014Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 292