A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pleszewie prowadzi między innymi następujące rejestry:


• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr chorób zawodowych,
• rejestry upoważnień wydanych pracownikom,
• ewidencja obiektów podlegających nadzorowi,
• centralny rejestr wydanych decyzji i postanowień,
• rejestr tytułów wykonawczych,
• rejestr prób na nosicielstwo,
• rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
• rejestr zgłoszonych zatruć pokarmowych,
• rejestr nosicieli i ozdrowieńców chorób zakaźnych,
• rejestr podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,
• rejestr osób pokąsanych przez zwierzęta,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE i PPIS.
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• ewidencja archiwalna,

Archiwum:


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie posiada składnicę akt, która działa w oparciu o „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt” określającą tryb postępowania z materiałami archiwalnymi oraz ustalającą zasady przechowywania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, a dokumentacji nie archiwalnej na makulaturę.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 475