A A A
SmodBIP

Status prawny

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Pleszew i powiat pleszewski.
3. Stacja wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023912 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 352/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012r.Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 27.04.2019
Podpisał: Michał Stempniewicz
Dokument z dnia: 27.04.2019
Dokument oglądany razy: 991